Zamówienia do 130.000 zł

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 22 luty 2021 r.

na „usługę przewozu uczestniczek/ów na trasie DPS Moczary – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych – DPS Moczary”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Projekt – umowa usługi przewozu osób

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze oferty

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 17 stycznia 2022 r.

na „usługę przewozu uczestniczek/ów na trasie DPS Moczary – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych – DPS Moczary”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Projekt – umowa usługi przewozu osób

 

Informacja o wyborze oferty usługi przewozu osób

informacja o wyborze oferty

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 19 stycznia 2023 r.
Skip to content