Odnowienie łazienek

21 września oddane zostały do użytku odnowione łazienki zajmowane przez nasze Warsztaty.
Remont został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru F realizacji programu „Wyrównania różnic między regionami III”.
Dziękujemy Pani Magdalenie Wojtasik Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych oraz Panu Waldemarowi Wójcikowi Kierownikowi Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych za udział w Komisji odbioru wykonanych prac remontowych.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Twitter
Skip to content