Ochrona danych osobowych

Informacja ogólna

Od 25 maja 2018 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej przetwarzają dane osobowe w oparciu o podstawę prawną zawartą w:

  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 1), 2), 3) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat.

Podejmujemy działania oraz wdrażamy narzędzia, adekwatne do wielkości naszej organizacji, które są pomocne w procesie przetwarzania i ochrony danych osobowych zarówno pracowników jak również uczestników a także innych osób, których przetwarzane są dane osobowe.

Dochowujemy wszelkiej staranności aby dane osobowe były przetwarzane w sposób: rzetelny i przejrzysty, adekwatnie i stosownie do potrzeb funkcjonowania organizacji oraz ograniczone do tego, co niezbędne. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
W sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula Informacyjna przy rekrutacji 
Klauzula Informacyjna WTZ Ustrzyki Dolne-pracownicy
Klauzula Informacyjna WTZ Ustrzyki Dolne-uczestnicy
Klauzula Informacyjna korespondencja e-mail
Klauzula Informacyjna Pracopwnicze Plany Kapitałowe
Klauzula Informacyjna zamówienia publiczne do 31 grudnia 2020 r.
Klauzula Informacyjna zamówienia publiczne po 1 stycznia 2021 r.
Polityka prywatności

“Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych jesteś całym światem”

Gabriel Garcia Marquez,  laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Skip to content