O nas

Nasza misja

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat w Ustrzykach Dolnych utworzone zostały 19 grudnia 2005 roku. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat są pierwszymi i jedynymi w Powiecie Bieszczadzkim.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego, dla osób o umiarkowanym, bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Zajęcia na Warsztatach odbywają się przez 7 godzin dziennie, pięć razy w tygodniu. Uczestnicy Warsztatów mają zapewniony transport samochodem przystosowanym do przewozu osób na wózkach.

Zapraszamy do kontaktu

Każdy z uczestników jest objęty Indywidulanym Programem Rehabilitacyjnym opracowanym przez instruktora terapii zajęciowej przy akceptacji i zatwierdzeniu Rady Programowej Warsztatów. Zadaniem Rady Programowej jest ocena predyspozycji społeczno zawodowych osoby i nakreślenie najlepszej drogi rozwoju. Uczestnicy otrzymują miesięczne środki finansowe w ramach tzw. treningu ekonomicznego, ich wysokość jest zależna od systematyczności uczestniczenia na zajęciach oraz zaangażowania w pracę.

Zajęcia prowadzone są w dziewięciu pracowniach terapii zajęciowej. Są to pracownie multimedialna, krawiecka, tkacka, plastyczna, kulinarna, stolarska, gospodarstwa domowego, artystyczno-techniczna, rehabilitacyjna. Prowadzone jest również poradnictwo psychologiczne. Warsztaty gwarantują również opiekę pielęgniarską, która obejmuje pomoc w nagłych wypadkach, edukację zdrowotną uczestników, podanie leków przez lekarza, wyjazdy do lekarza lub na badania specjalistyczne z uczestnikami.

Warsztaty organizują i uczestniczą w wielu imprezach kulturalnych, kiermaszach, wystawach, festiwalach, zarówno o charakterze lokalnym jak też wojewódzkim a nawet międzynarodowym. Działalność Warsztatów finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Bieszczadzkiego.
Warsztaty Terapii Zajęciowej współpracują z Podkarpackim Bankiem Żywności.

“Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.”

Phil Bosmans, belgijski pisarz i duchowny katolicki

Nasze cele

Wypracowanie zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego przez uczestników;

Utrwalenie umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie;

Opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej

Aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nasze główne wartości

Wiara w drugiego człowieka
Służyć pomocą w potrzebie

Być wsparciem dla osób, które utraciły wiarę w swoje możliwości

“Kto ma silną wolę i silną chęć służby ludziom, temu życie pięknym będzie snem, choćby droga do celu była poplątana, a myśli niespokojne.”

Janusz Korczak

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Telefon

13 471 18 37

Email

biuro@wtzustrzykidolne.pl
kierownik@wtzustrzykidolne.pl
wtz.ustrzykidolne@op.pl

Adres

UL. GOMBROWICZA 37
38-700 USTRZYKI DOLNE

Skip to content