„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Nasze Warsztaty dostały środki finansowe w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestnikom zajęć prowadzonych przez WTZ. Projekt przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Twitter
Skip to content