Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE WPROWADZAĆ W ŚWIAT w Ustrzykach Dolnych, powstało 17 września 2003 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczności lokalnej.

Do głównych celów Stowarzyszenia należy;

  1. Promowanie wśród młodzieży postaw społecznie pożądanych.
  2. Wspieranie i uaktywnianie talentów i zdolności wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
  3. Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Od 2005 roku Stowarzyszenie jest jednostką prowadzącą Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Ustrzykach Dolnych.

Od roku 2006 Stowarzyszenie jest jednym ze współorganizatorów cyklicznej imprezy – BIESZCZADZKI DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – SŁONCE SWIECI DLA WSZYSTKICH. Jest to wydarzenie, które ma celu promować rehabilitację społeczno – zawodową osób z  niepełnosprawnościami ze wszystkich jednostek działających wnaszym regionie. Wydarzenie, które obejmuje swoimi zasięgiem wszystkie gminy powiatu bieszczadzkiego. W ramach tego święta odbywają się wystawy twórczości prac osób z niepełnosprawnościami oraz występy artystyczne. Ma ono również na celu integrację osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością oraz uczestników z różnych jednostek działających w regionie.

Podczas tego wydarzenia wspieramy postawy społecznie pożądane – jest to wolontariat dzieci i młodzieży ze szkół bieszczadzkich.

Stowarzyszenie jest również jednym ze współorganizatorów Bieszczadzkiego Balu Karnawałowego. Wydarzenie organizowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami z naszych placówek.

Stowarzyszenie poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej aktywnie uczestniczy
w różnych formach wsparcia osób z niepełnosprawnościami z naszego regionu. Organizuje rehabilitację społeczną i zawodową dla tych osób,.

Dane Stowarzyszenia WPROWADZAĆ W ŚWIAT
KRS: 0000173575
NIP: 6891209212
REGON: 371161158
Adres siedziby:
Gombrowicza 37,
38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
Nr konta bankowego:
48 8621 0007 2001 0003 3529 0001

Szanowni państwo Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w związku z tym zwracamy się do Was z apelem o wsparcie naszych działań poprzez przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku od osób fizycznych.
Przekazane w ten sposób środki zostaną w całości przekazane na działalność statutową Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim dofinansowanie działalności związanej z rehabilitacją i integracją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami.
Dziękujemy wszystkim Ludziom za okazane serce.

Zwracamy się z prośbą do firm oraz osób prawnych lub innych organizacji, które mogą wesprzeć finansowo lub rzeczowo nasze Stowarzyszenie. Realizujemy zadania związane z pomocą oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami, które wymagają środków finansowych. Nawiązując do słów Adama Asnyka „dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niewoli przynoszą” staramy się każdego dnia aby u osób, którym pomagamy zagościł choć na chwilę uśmiech i promyk nadziei na kolejny dzień życia.
Wszystkim darczyńcom, którzy nas wsparli do tej pory z serca dziękujemy i zachęcamy do dalszego wsparcia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Telefon

13 471 18 37

Email

stowarzyszenie.wws@gmail.com

Adres

UL. GOMBROWICZA 37
38-700 USTRZYKI DOLNE

“Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych jesteś całym światem”

Gabriel Garcia Marquez,  laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.